HOME

CINE SUNTEM

1.0 Cine suntem?
1.1 Prioritatile si activitatile
1.1 Organizarea Apa Serv
1.1 Valorile Apa Serv
1.1 Acreditarile Apa Serv

ACTIVITATILE PRESTATE

2.0 Activitatile prestate

Deasemenea Apa Serv este alături de consumatorii din colectivităţi pentru a oferi
soluţiile tehnice şi construcţia instalaţiilor necesare distribuţiei de apă.


• Captarea şi extracţia apei
• Transportul apei potabile
• Tratarea şi stocarea apei
• Intreţinerea reţelei de colectare a apelor uzate
• Intreţinerea staţiilor de tratare a apelor uzate
• Tratamentul nămolurilor şi reziduurilor


Apa Serv îşi adaptează intervenţiile la aşteptările şi nevoile exprimate de autorităţile
locale.


Creşterea consumului în domeniul agricol precum şi în domeniul urban ori al dezvoltării
economice impune o gestiune mai rezonabilă a resursei de apă şi găsirea unor soluţii
de economie a consumului. Economia apei se face atât prin optimizarea proceselor
industriale, dar şi prin reducerea constantă a pierderilor de apă din reţea. Ameliorarea
randamentului reţelei de apă este un factor important al economiei resursei naturale.

2.1 Serviciul de apa
2.2 Obiective strategice
2.3 Proiecte de dezvoltare

SERVICII

3.0 Servicii
3.1 Servicii pentru colectivitati
3.2 Servicii pentru consumatorii casnici
3.2.1 Costul apei
3.2.2 Calitatea apei
3.2.3 Servicii de receptie - call center
3.3 Servicii pentru consumatorii industriali

INFORMATII UTILE

4.0 Informatii utile
4.1 Programul cu publicul
4.2 Tarife
4.3 Legislatie

ANALIZE LABORATOR

5.0 Alexandria
CONTACTE
PRESA