HOME

CINE SUNTEM

1.0 Cine suntem?
1.1 Prioritatile si activitatile
1.1 Organizarea Apa Serv
1.1 Valorile Apa Serv
1.1 Acreditarile Apa Serv

ACTIVITATILE PRESTATE

2.0 Activitatile prestate

Legea Nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

 

Legea Nr. 241/2006 - a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;

 

Ordinul Nr. 65/2007 - privind aprobarea metodologiei de stabilire, adjustare sau
modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi
canalizare;

 

Ordinul Nr. 88/2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare;

 

Ordinul Nr. 89/2007 - pentru aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare;

 

Ordinul Nr. 90/2007 - pentru aprobarea contractului cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.


2.1 Serviciul de apa
2.2 Obiective strategice
2.3 Proiecte de dezvoltare

SERVICII

3.0 Servicii
3.1 Servicii pentru colectivitati
3.2 Servicii pentru consumatorii casnici
3.2.1 Costul apei
3.2.2 Calitatea apei
3.2.3 Servicii de receptie - call center
3.3 Servicii pentru consumatorii industriali

INFORMATII UTILE

4.0 Informatii utile
4.1 Programul cu publicul
4.2 Tarife
4.3 Legislatie

ANALIZE LABORATOR

5.0 Alexandria
CONTACTE
PRESA